Het bestuur

Wie wij zijn & wat wij doen

Het bestuur

Dorpshuis De Zicht is eigendom van de gemeente Ede en wordt geëxploiteerd door de onafhankelijke Stichting Dorpshuis Ederveen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van gebruikersgroepen van het dorpshuis.

Doelstelling is om het dorpshuis voor alle dorpsgenoten een plek te laten zijn voor ontmoeten, sporten, ontspannen en informatievoorziening op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Het uitgangspunt is dat gebruikersgroepen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en de toegang laagdrempelig is. De basis voor de exploitatie is kosten dekkend met zo veel mogelijk inzet van vrijwilligers. In het jaarverslag leest u meer over het reilen en zeilen van De Zicht.

TOP