Landschap

Het levend houden van het landschap in en buiten de dorpskern

Landschap

Vanuit het dorpshuis wordt de coördinatie geregeld van een aantal activiteiten die gericht zijn op het verbeteren en in stand houden van het landschap. Deze activiteiten worden gesteund door de gemeente Ede, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de provincie Gelderland.

Er zijn in Ederveen en omgeving twee groepen vrijwilligers actief die maandelijks werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van het levend houden van het landschap in en buiten de dorpskern.

Zwerfafvalbrigade

Iedere 1e zaterdag van de maand ruimt een groep van ongeveer 15 vrijwilligers een ochtend het zwerfafval in en rond de dorpskern op. De groep verzamelt ’s ochtends 9 uur in het dorpshuis.

Hoogstambrigade

Dit is ook een groep van ongeveer 15 vrijwilligers die de 2e en 4e zaterdag van de maand eigenaren helpen hun boomgaard met hoogstam fruitbomen te beheren. Het werkgebied is het buitengebied van de gemeente Ede. Naast advisering over aanplant en bemesting wordt geholpen wordt met het (leren) snoeien van hoogstam fruitbomen. Met als doel verfraaiing en herstel van het landschap in het buitengebied. Voor meer informatie over deelname aan de brigade of het verkrijgen van snoeihulp kunt u contact opnemen met de coördinator van de brigade (hoogstamede@gmail.com).

TOP